Nisä

Nisä fiskar mitt i vintern. Vingarna på Nisäs sidor ger betet en helt ny vibrerande simrörelse.Längd / Vikt
40 cm, 7 g
50 cm, 12 g