Raptor

När du använder Nils Masters vertikalpilk kan du byta krok. Kroken är lätt att byta tack vare haken i kedjan. I kalla vatten på vintern äter fiskarna mindre aktivt, vilket gör att en mindre krok lockar fisken att fastna i den. Fiskarna är mer aktiva i varma vatten, vilket innebär att en större krok lockar större fiskar. Nils Masters vertikalpilk vibrerar lätt när den simmar. Denna rörelse har visat sig skärpa fiskens anfallsdrifter bäst.

 
Längd / Vikt
40 mm, 4 g
60 mm, 6 g
75 mm, 12 g
90 mm, 18,5 g
 

001002003004005006008009174-GLOW179180-B/FT GLOW586-S/BLUE588-S589088-GLOW-H8590-B591-S592-GLOW