Rotinkainen

Nils Master Rotinkainen är en helt ny modell och är en hybrid mellan en vertikalpirk och balanspirk, där linan kan fästas runt den bakre kroken via en länk på ryggen. Det är mycket effektiv på abborre, öring och regnbåge. Rotinkainen kan även användas på vanligt sätt som balanspirk. Fördelen gentemot en vanlig balanspirk är att den färgade kroken är fäst framför pirken och när man drar upp fisken ur hålet fastnar därför inte krokarna så lätt i iskanten. Rotinkainen 7 cm och 9 cm har även en trekrok på undersidan.
 
Längd / Vikt:
5 cm / 4 g
7 cm / 12 g
9 cm / 42 G


001002003045049050084093168 GLOW170172174 GLOW181226