Spearhead

Spearhead har varit stjärnan bland laxbeten i över 40 år. Wobblerns unika form och vikt ger den en speciell simrörelse. Den svajiga och täta simrörelsen har lockat och fångat många rekordlaxar genom åren. Spearhead är känd som ett överlägset drag både i Tana och i många andra laxälvar. Spearhead fungerar kanske allra bäst vid laxrodd men går även att kasta. Kroppen är tillverkad av balsaträ.
 
Längd / Vikt / Djup
8 cm, 14 g 2,5 m
Spearhead färg 003Spearhead färg 004Spearhead färg 005Spearhead färg 006Spearhead färg 007Spearhead färg 009Spearhead färg 010 GLOWSpearhead färg 011Spearhead färg 012Spearhead färg 013Spearhead färg 014Spearhead färg 015Spearhead färg 016Spearhead färg 021Spearhead färg 022Spearhead färg 024Spearhead färg 025Spearhead färg 027Spearhead färg 030Spearhead färg 031Spearhead färg 035Spearhead färg 036Spearhead färg 040Spearhead färg 041Spearhead färg 042Spearhead färg 043Spearhead färg 044Spearhead färg 046Spearhead färg 051Spearhead färg 052Spearhead färg 055Spearhead färg 056Spearhead färg 062Spearhead färg 065Spearhead färg 067Spearhead färg 068Spearhead färg 069Spearhead färg 070Spearhead färg 071Spearhead färg 072Spearhead färg 074Spearhead färg 075Spearhead färg 078Spearhead färg 081Spearhead färg 082Spearhead färg 083Spearhead färg 085Spearhead färg 086Spearhead färg 087Spearhead färg 088Spearhead färg 090Spearhead färg 091Spearhead färg 092Spearhead färg 093Spearhead färg 094Spearhead färg 095Spearhead färg 097Spearhead färg 098Spearhead färg 099Spearhead färg 101Spearhead färg 104Spearhead färg 117Spearhead färg 122Spearhead färg 128Spearhead färg 131Spearhead färg 137Spearhead färg 148Spearhead färg 152Spearhead färg 158Spearhead färg 159Spearhead färg 160Spearhead färg 173Spearhead färg 189Spearhead färg 190Spearhead färg 224Spearhead färg 225Spearhead färg 227Spearhead färg 228Spearhead färg 229Spearhead färg 230Spearhead färg 231Spearhead färg 248Spearhead färg 249Spearhead färg 250Spearhead färg 274Spearhead färg 289Spearhead färg 306Spearhead färg 309Spearhead färg 310Spearhead färg 424Spearhead färg 425Spearhead färg 426Spearhead färg 430Spearhead färg 807Spearhead färg 863Spearhead färg 868