Trolling Spoon

Nils Master Trolling Spoon är en spegelblank trollingsked som rör sig snabbt från sida till sida och lockar fiskarna att slå till. Trolling Spoon imiterar laxens och öringens basföda, siklöja och strömming.

 
Längd / Vikt 
15 cm, 45 g
10 cm, 20 g
12 cm, 34 g